Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iao VERHANDELINGEN over het

word door haare inbeelding dikwerf blindeling beheerst; de bijzondere perfoonen, die eene talrijke vergadering uitmaaken, worden ligter door hec uitwendige vervoerd, en zijn minder gefchikt, om zich aan de grondreegelen eener gezonde recden te onderwerpen; daar dweeperij de hoofdrol fpeelt, ziet men ligtelijk de geestdrijverijen der Cevennes te voorfchijn komen, hier van vinden wij in hec leevcn van den Maarfchalk de Villars de vci> wonderenswaardigfte befchrijving.

„ Ik zag daar, zegt hij, voorvallen van deezen „ aart, die ik nimmer zoude geloofd hebben, in„ dien die niet onder mijn oog gebeurd waaren, „ ik zag een vrij aanmerkelijke Had, welkers in„ wooneresfen alle zonder uitzondering fcheenen „ van den duivel bezeeten te zijn, zij hadden bee„ vingen en propheteerden langs de ftraaten, eene „ haarer had de ftoutheid om in mijne teegenwoor„ digheid geduurende een uur te ftaan beeven en „ propheteeren , maar van alle deeze buitenfpoo„ righeeden was er geen, die mij meer verbaasde, „ dan die mij door den Bisfehop van Alais verhaald „ wierd, en die ik aan den Heer de Chamil,„ lard in een brief op deeze wijze mcededeelde.

„ A. M. de Mandag ors, Heer van een lancV „ goed van dien naam , hoofdfehout van Alais , „ een man in bezit der eerfte ambten in de ftad en ^ het graaffchap, geduurende eenigen tijd onder*

Sluiten