Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i34 VERHANDELINGEN over-het

en ftuipagtige beweegingen op de borst flaat; eener crifis die door eene overvloedige opbrenging van taaije vochten, en zelf van bloed geëindigd word? het bloed dat op deeze wijze geloosd word, is niet bedorven of befmet, het vloeit uit vaaten, waar uit het met geweld en teegen het oogmerk der natuur gedreeven is; men kan deeze uitwcrkfels dus als een weezenlijk en geenfints als een heilzaam kwaad befchouwen, een kwaad, hetwelk het ongemak, hoedaanig het ook zijn mooge, nog erger maakt.

Dit is niet het eenigst gevaar, hetwelk deeze geneeswijze vergezeld , de mensch word weldra een flaaf der gewoonte; da natuur ontaart zich niet dan trapswijze, zij kan egter wel eens eene zoo geheele verandering ondergaan , dat men die naauwlijks herkennen zoude.

Wie kan ons verzeekeren, dat deeze Haat van crifis in het eerst met voorbedagtheid veroorzaakt,, geene hebbelijkheid worden zal? en indien deeze hebbelijkheid zodaanige toevallen teegen den wil en zelf zonder eenige aanleiding van de verbeeldingskragt voortbrengt, hoe rampzaalig zoude niet het noodlot van zodanig een ongelukkige zijn, die aan geweldige toevallen bloot gefteld, bij aanhoudenheid door de vrees, om daar door overvallen te worden , gekweld is, die zijne daagen in vrees en beaaauwdheid doorbrengt, wiens leeven een aanhoudende

Sluiten