Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i36 VERHANDELINGEN over het

Eindelijk meenen zij door overtuigende proeven aangetoond te hebben, dat de verbeelding zonder Magnetismus ftuipen voortbrengt, en het Magnetismus zonder de verbeelding niets.

De Gecommitteerden maaken hier uit met algemeene ftemmen dit befluit op, dat het beftaan der' magneetifche vloeiftoffe door geene weezenlijke proeven kan bevveezcn worden ; dat dezelve niet aanweezig zijnde, ook van geen gebruik kan zijn; dat de geweldige toevallen, welke men bij de openbaare meededeeling van het Magnetismus heeft zien ontftaan , moeten toegefchreeven worden aan de drukking van fommige zeer gevoelige lighaamsdeelen, aan de in beweeging gebragte verbeeldingskragt, aan die geneigdheid tot werktuiglijke navolging, welke ons eigen is, en ons aanfpoort, om, in weerwil van ons zelf, dat geen na te bootfen, hec welk op onze uiterlijke zintuigen eenen kragtigen indruk maakt.

Zij meenen teevens verpligt te zijn als eene belangrijke waarneeming hier bij te doen, dat zodaanige herhaalde drukkingen en gedwonge werkzaamheid der verbeeldings - kragt, ter voortbrenging deezer crifes in het werk gefteld, zeernadeelig zijn kunnen; dat het zien van daar in plaats hebbende toevallen gevaarlijk worden kan, uit hoofde van de ftraks gemelde geneigdheid tot navolging, welke de natuur in ons fchijnt gelegt te hebben , en dat het gevolge-

ilijk

Sluiten