Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14© VERHANDELINGEN over het

ging, deeze zijn dus ook de oorzaaken van het Magnetismus in het algemeen.

De waarneemingen der Gecommitteerden hebben hen overtuigt, dat deeze ftuipagtige crifes, en de geweldige toevallen, waarmeede die gepaard gaan, op geene andere wijze in de geneeskunde van nut kunnen zijn, dan eeven gelijk de vergiften , zij oordeelen, dat het verwekken van ftuiptrekkingen, op welk een Theorie dit ook zoude moogen zijn, altoos gevaarlijk is, daar deeze ligtelijk tot eene hebbelijke ziekte worden, zich verder en verder verfpreiden, ja tot het nagellagt kunnen overgaan.

De Gecommitteerden moeten derhalven hier uit befluiten, dat niet flegts de een of andere bijzondere handelwijze, in het meededeelen van hec Magnetismus, maar het meededeelen van hetzelve in het algemeen, eindelijk de verderflijkfte gevolgen moet na zich fleepen.

Sluiten