Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BESTAAN en de WERKINGEN

van het

DIERLIJK MAGNETISMUS

en het

MAGNETISCH SOMN AMBUL1SMUS

PROEFONDERVINDELIJK GESTAAFD

e n

WIJSGEERIG VERDEDIGD;

benevens de nodige onderrichtingen, om de kennis aan deze geheimen der natuur ten nutte van den evenmensch te besteden-

door den hofraad

VAN ECKARTSHAUSEN.

Uit het Hoogduitsch.

Te DORDRECHT, bij DE LEEUW en KRAP.

mdccxcii.