Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

Hevige wederftand van vooroordeelen is het gewoon en natuurlijk lot van nieuwe uitvindingen, en vooral van zodanige, die het eigenbelang en de eerzucht in den weg ftaan. De nieuwe verfchijning van het dierlijk Magwtismus, en voornaaralijk de pogingen om hetzelve geneeskundig te doen dienen, moesten noodwendig dit lot ondergaan, in eene eeuw, waar in de meeste verftandigen en geleerden het voor eenen ftelregel fchijnen aangenomen te hebben, om niets te geloven en nergens op te vertrouwen, dan dat geen, waarvan men de natuurlijke oorzaken, van trede tot trede, kan nafpooren en aanwijzen.

* 2 Ge-