Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER HET MAGNETISMUS. ?

anderen eene vlugheid, welke zij in haare gewoone omftandigheeden niet had.

Het Magnetismus kan natuurlijke , maar ook geestlijke werkingen voortbrengen, naar maate de ziel van den Magnetifeerder meer of minder geftemd en verhoogd, en de perzoon, die gemagnetifeerd word, voor de op hem werkende kragt meer of minder vatbaar is. Wekt de wil van den Magnetifeerder enkel zijne natuurlijke kragten op, dan vermag hij echter lighaamlijke gebreken te geneezen of te verzagten: zijne magnetifche vloeibaare zelfftandigheid veroorzaakt affcheidingen, verbindtenisfen, en ontknoopingen in het lighaam, en herftelt de verftoppingen in de vogten. Werkt echter de geest van den Magnetifeerder op het leven in de natuur (*), dat i in

(*) Het ieeven in de natuur is iets, dat opweklijk is, en zig aan allen en overal mededeelt. Het is de oorzaak, dat dat gpene, (dat men gemeenlijk hoofdftof noemt, evcrécnkomftig het oogmerk waartoe het gcfchapen is handelt; want de Hoofdftoffen zouden niet werkzaam zijn, zo niet het leven der natuur hen bezielde. Natuurgeest en natuurleeven zijn eenerlei. Zij zijn vorkzaam en moeten werken en zijn, en doen dit zonder zelfbewustheid Even gelijk God de menfchen den geest gaf, gaf hij de natuur het la ven. Dit leven is, zeden zijne fchepping, zonder ophouden, werkzaam; het gaat zijnen beftemden gang, en behoeft, vermits het niet anders werken kan, gecue afzonderlijke regering. Ev.en gelijk onze geest, alhoewel onbepaald, volgens zijne natuur, aan verfcheiden oorden teffens zijn kan, en zig in alle gedeelten van ons lighaam openbaart, echter voornaamlijk in den Phxus Solaris en in het hoofd zijn zetel fchijnt te hebben, zo heeft ook !»et ieven der natuur, niettcgenftaande het overal tegenwoordig A 4 we*-