Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï« OVER HET MAGNETISMUS.

volkomen overgave en overlaating, de oogmerken van den Magnetifeerder bevordere.

Het Magnetismus is meer dan natuurlijk. Het moet natuurlijk en geestlijk worden. Ten bewijze, dat de geest er zig mede bezig moet houden, dient, dat men zelf afweezige en verwijderde perzoonen kan magnetifeeren. Zonder werking van den geest zou zulks niet gefchieden kunnen. Zelfs is het mooglijk, dat de afweezigzijnde en gemagnetifeerdwordende perzoon, eenig gevoel heeft, van de beweeging der handen, die de Magnetifeerder maakt: deeze moet zig den perzoon levendig voorftellen, en vooral zijne gedagten op het lijdende of zieke deel gevestigd houden: om echter op deeze wijs de gewenschte \verkingen voort te brengen, moeten zij van te vooren eerst in een fterke en aanhoudende overbrenging geweest zijn.

Wanneer men zig laat magnetifeeren heeft men hier of daar een kwaal of gebrek, waarvan men verlangt geneezen te worden: dikwerf bevinden er zig nog andere onbekende kwaaien en gebreeken in 't lighaam, die zig eerst, geduurende de magnetifche kuur, openbaaren, en die teffens door het Magnetismus verholpen kunnen worden.

Is de ziekte van den Lijder bekend, dan moet: de magnetifeerder, geduurende de overbrenging, zijne gedagten op het zieke of lijdende gedeelte vestigen : is dezelve onbekend, dan zal men ze ongetwijffeld, bij de tweede of derde