Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ao OVER HET MAGNETISMUS.

zij, die flegts de verbintenis en betrekking tusfchen God, de natuur en de menfchen kennen, moeten er zig aan overgeeven. Alle menfchen leven in de overéénkomst; maar de meeste kennen dezelve niet.

Om het Magnetismus naauwkeuriger te kennen, moet de Magnetifeerder meer de ondervinding raadpleegen , en naauwkeuriger proeven neemen. De meeste kennen flegts de uitwerking en geenzins den oorfprong. Zij weeten niet, dat men tot de natuur een gedeelte van de natuur zelve behoeft. Zij hebben het woord en niet de kragt, en daarom zijn zij ook zinlijk in hunne Werkingen en gedagten.

OVER