Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33 OVER HET MAGNETISCH

fpeuren, dat hij eenige bewustheid heeft, va.1 het geen er om hem heen gebeurt? Zelf dan met, wanneer men onverwagt en plotsling een geraas maakt, om hem te doen verfchrikken? Wat Toneelfpeeler zou dat alles naardoen, 't wek door den Somnambule werklijk verrigt word? Eenige weinige proeven zouden den aft gengften Kunstenaar weldra buiten postuur brengen, en zeer fchielijk zijn oogmerk verijdelen.

Ziet men nu beftendig alle deeze uitwerkzels herhaalen, en dat zonder eenige gedwongenheid, door een menigte menfchen van allerlei foort, ouderdom en rang, dan moet men in waarheid bekennen, dat zulks geen werk der kunst, maar van de natuur zij.

De natuurlijke en zedenlijke waarfchijnlijkheden veréémgen zig derhalven, om de wezenlijkheid van het magnetisch Somnambulismus te bevestigen. Want men kan dit bellaan niet verwerpen, zonder eene bedriegerij te vooronderftellen, die ruim zo moeilijk te begrijpen is, en men mag zig wringen en draaijen zo men wil, het geval blijft hier, dat er een i„ 't oogloopend verfchijnzel is, het zij het dan een zedenlijk of een natuurlijk zij, en het laatfte kost, zo als de ondervinding leert, de minste moeite aan het gezond verftand.

Hoe overtuigende nu al dit gezegde weezen moge, zijn er echter veelen, die op hun ftuk ftaan blijven; dewijl, volgens hun begrip, in zaaken, die tegen het vernuft inloopen, het gezag van getuigen niets afdoet. Men houd zig,

(bij