Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g& OVER HET MAGNETISCH

men van hetzelve, als van een hoofdzintuig,kun.flen vermoeden, dat het van een vermogen verffieekefl zou zijn, hetwelk bij alle zijne onder-

hoongen gevonden word ? ,

Dit alles is wel, zal men mooglijk zeggen; maar echter blijft er nog een magtig onderfcheid «wfdien den flaap en het Somnambulismus!

Het antwoord hierop is zeer eenvoudig. Het Somnambulismus is flegts een wijzing van den flaap. Er is geen Somnambulismus, zonder een foort van flaap; mooglijk kon men er bijvoegen; er is geen flaap, zonder Somnambulismus, en elk flaapende is, in zekere ma a te, een Somnambule. Hoe wonderfpreukig dit ook aan veelen mag voorkomen, is het echter onlochenbaar zeker, wanneer men het kunstwoord Somnambule zijne waare betekenis geeft.

De mensch immers behoud, zelf in zijn diepften en gelukk.gften flaap, nog altoos iets meerder of minder van zijn waakenden toeftand; uit welken hoofde hij verfcheiden beweegingen voortbrengt. Wie weet niet, dat menigwerven het lighaam, geduurende den flaap in onrust komt; zig dus en anders beweegt, en eene bekwaame houding om te leggen zoekt? Dat de hand des flaapenden zig naar het een of ander lijdende deel uitfteekt? dat de flaapende fomtijds zijn dekfel in order fchikt; infecten verjaagt of doodnijpt, en verder andere zaaken verrigt, die ontegenzeglijk tot den waakenden toeftand behooren?

Hier uit ontftaat, bij gevolg, een foort van Somnambulismus, indien men anders, door deezen