Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48 OVER HET MAGNETISCH

niet betrekking tot andere dikwijls zoftomp en on> gefchikt is, zoo, dat de natuurlijke Somnambule, die, met veel overleg en bekwaamheid, tusfchen een rij van ftoelen doorgaat, zonder dczelven aanteraaken, of die, met een bordpapier voor de oogen, leest en fchrijft, evenwel de omftanders niet gewaar word; en die de eene zaak voor en de andere naar ter hand neemt, en echter niets van een hem gefpeeld bedrog bemerkt; — heeft men de tegenzeglijkheid, die in deeze bedrijven Opgeflooten fchijnt te leggen, tot eene voornaame zwaarigheid tegen het Somnambulismus gemaakt.

Maar het voorbeeld der Nagtwandelaars beantwoord deeze tegenwerping; en de tegenftrijdlijkheid, die men in het bedrijf van den Somnambulen opmerkt, bewijst zo weinig tegen het Somnambulismus, dat deszelfs waarheid er zelf te meer door bevestigd word, vermits het zijne overéénftemming met de verfchijnzels van den Nagtwandelaar daardoor in te helderer daglicht ftelt. De Nagtwandelaar, in de Encijclopedie vermeld, zag zeer duidelijk zijn papier, zijne letters, en zulks wel in weerwil van het bordpapier, en evenwel zag hij den voor hem zittende perzoon, welke hem op de proef ftelde, in h geheel niet. Tegenftrijdigheden van dit foort vind men bij de Geleerden, die over de Nagtwandelaars handelen, in overvloed geboekt. Dus zegt, bij voorbeeld , de.Italiaanfche Geneesheer Vfgatii in zijne verhandeling over dit onderwerp, dat het onbegrijplijkfte bij de Nagtwandelaars zij, dat zij zom-

tijde