Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SOMNAMBULISMUS. 4$

tijds geene, en dan weder fterke aandoeningen hebben, en betoogt dit vervolgens door verfcheiden treffende voorbeelden.

Ook de fchijnbaare onaandoenlijkheid der Somnambulen , met betrekking tot alles wat buiten hen gefpvoken en gedaan word, vindt men bij de Nagtwandelaars. Men heeft er zelf gevonden, die bij eene zo digr bij de oogen gehouden kaars» dat de oogen gevaar liepen van te bi anJen, zelf onbeweeglijk bleeven; of waaraan men andere proeven met dezelfde uitwerking te werk ftelde* zo als men bij verfcheiden Genee;heeren kan naarzien. Deeze onaandoenlijkheid intusicheii Voor uitwendige zaaken, is j.iet algemeen, ert ftrekt zig niet uit tot perfoonen, die met de Somnambulen in rapport of betrekking ttaan ; welke verwonderlijke omftandigheid d.m ook met die van de Nagtwandelaars overeenftemt: want offchoon dee?e voor zekere uitwendige zaaken doof zijn , hooren zij echter ligthjk iemand » waarop zij eene bijzondere betrekking hebben 4 als een Egtgenoot, Kind enz. Zomtijds geeven zij deezen ook wel antwoorden op hunne vraagen, 't welk een algemeen bekende zaak is.

„ Men ziet, . leest men in de Encyclopedie?) dikwijls Nagtwandelaars, die alles, wat hen op den dag bejegend is, vertellen; op de hen voorgehouden vraagen antwoorden, en gefprekken aanvangen en voortzetten."

Maar nu ontflaat natuurlijk de vraag, door wat middel , tusfchen een waakenden en een .Somnambulen, een dergelijk rapport , overD een-