Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$ö OVER HET MAGNETISCH-

eenbrenging of overeenkomst, bewerkt kan wor* den?

De Magnetifeerders beweeren, dat zulks door een gepast aanraaken of beroeren van den Somnambulen, of door iemand, waarmede hij in rapport ftaat, kan gefchieden! — Maar ook tegen dit bedrijf heeft men zig verzet, en, daar de ondervinding het echter te rechtvaardigen fcheen, heeft men den Somnambulen van bedrog beginnen verdagt te houden.

Deeze werking evenwel is ten overvloede beleend, en rekend haaren afkomst van onheuglijke tijden. Van daar het fpreekwoord : den ileinen vinger ie houden, of, den duim te druk' Hen; 't welk zo veel betekend, als iemands gedagten uittevorfchen, of hem tot belijdenis der waarheid te brengen. Deeze handelwijs van den Magnetifeerder word zelf door het getuigenis van geleerden bevestigd. Hendrik van Heer betuigt, een Nagtwandelaar gekend te hebben, die, in zijn flaap, de verwonclerlijkfte zaaken ter uitvoer bragt. Onder anderen nam hij, te midden in den nagt, en in een diepen flaap, zijn klein kind' uit de wieg, en liep er het ganfche huis mede door. Zijn vrouw, vol bekommering over haar kind zijnde, greep hetzelve, en volgde dus haar jnan allerwegen, ten emde, bij een onverwagt toeval, ter hulp te kunnen toefchieten. Vermits zij nu bemerkte, dat haar man, in deezen toeftand, op alles antwoord gaf, vraagde zij hem gemeenlijk naar de aangelegenfte zaaken. Volgens de aanmerking van den Schrijver, was de

man,,