Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SOMNAMBULISMUS. 5.

mail, over dag, tegen zï'n vrouw, ten opzigte van het geen zijn perfoon betrof, zeer agterhoudende. Hij ftond daarom dikwijls niet weinig verwonderd, wanneer hij haar van zaaken hoorde fpreeken, welken hij dagt maar alleen te weeten.

Dit getuigenis, dat boven alle verdenking is» bevestigt het aangeweezen middel, om een waakenden, met een Somnambulen in rapport te brengen. W>tnt deeze man was met zijn vrouw in rapport, door middel van het kind, 't welk hij op den arm had, en dat teffens van de bcaugfte Moeder vastgehouden werdt.

Zeer merkwaardig eiudlijk is het, dat ook daarin, tusfchen den natuurlijken en den magnetifchen Somnambulen, een volkomen gelijkheid plaats vind, dat menigwerf de beiden foortenr bij hun ontwaaken, zig niets errinneren, van het geen zij in den flaap gezegd of gedaan hebben

Maar hoe veel zou er niet nog gezegd kimnett worden, wanneer wij deeze verhandeling wilden' Uitbreiden? Zo veel fchijnt openlijk genoeg beweezen te zijn, dat alle de gemelde verfchijnzelftminder nieuw zijn, dan men doorgaands zig verbeeld. Het geheele onderfcheid beftaat daarin, dat deeze uitwerkzels voorheen flegts .bij toeval, ontftonden; terwijl men thans de kunst weet, om ze naar willekeur te veroorzaaken; — dat weleer de flaapende met veel moeite, of uit zig zelva .ontwaakte, en dat men thans den flaap kan doen eindigen wanneer men wil; — dat bij het natuurJijk Somnambulismus enkel nieuwsgierige vraa,© a ge*