Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER HET MAGNETISCH

gen gedaan worden, daar men thans vóórnaamlijk het oog vestigd op den natuurlijken toeftand van den Lijder; — dat weleer uit het natuurlijk Somnambulismus niemand eenig weezenfijk voordeel trok, daar integendeel, door het magnetifche, thans reeds de gezondheid en het leven van meenig een, herfteld en behouden is geworden.

Ingenü commenta delet

DUs; yeritatis juikia confirmaty

over de verwonderlijke geneeswijze van Valentin Greatrakes, door aanraaking met de handen.

De eerfte getuigen van dit veelgerugtmaakénd geval is., J. Nic. Pcchlin, Lijfarts van den Erfprins van Deenemarken, welke, in zijn Obfervationibus phyfico-medicis., te Hamburg, 1691, uitgekomen, zig aldus uitdrukt:

* * t

De buitengewoone geneezingen, door een Ierïands Edelman, Valentin Greatrakes, voor omtrent zesentwintig jaaren, in openbaare Gezelfchappen, te Londen, Oxford en op andere plaatfen van Engeland en Ierland, bij herhaaling te werk gefteld, en zulks wel door eene enkele •aanraaking met de handen, verdienen onder de

groot-.