Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SOMNAMBULISMUS, gh

grootfte merkwaardigheden der eeuwen gerekend, te worden.

Het is te verwonderen, dat dergelijk eene gebeurtenis, die in onze tijden voorviel, genoeg* zaam met ftilzwijgen, door ons is voorbij gezien», en dat, tot nog toe, niemand zig opdeed, die het geheugen van een zo in 't opglo pend en raadzclagtig geval levendig hield. Een geval» 't welk bjj dezulken die van 't geheim niet weeten, een heiligen eerbied, en, zelf na de ontwikkeling der werkende oorzaaken, altoos nog verwondering verwekken moet.

Reed» in 1666 verfcheen hier over een boek* in de engelfche taal, met de beeldtenis van Greatrakes verfierd, in het welk een groot aantal van wonderbaarlijke geneeswijzen verhaald worden, die zijne heelende hand, offchoon niet zonder wangunst van zijne tijdgenooten, gelukkig volbragt. Ik geloof niet, dat er bij iemand eenigen twijffel wegens de waarheid deezer zaak zal overblijven, vermits de omftandigheden te naauwkeurig verhaald worden ,- en er mooglijk geene gefchiedkundige waarheid zij, die zo wel is bevestigd geworden. Men vind er, naamüik, alles breedvoerig in vernield; als de perzoonen, de ziekten, de wijzen van geneezen, en de getuigen, die er zig tegenwoordig bevonden. De volledige Dagboeken deswegens, door Greatrakes eigen hand gefchreeven, en waarin de ge-, .tuigen, tot zelf bij de geringfte omftandighecun toe, niet vergeeten geworden zijn, verdienden, zo als h mij voorkomt, uit hoofde van derzei'« ■ &$ ve$