Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SOMNAMBULISMUS. 5?

beu-reek hij het kropgezwel met zijne handen, ,en, na dit eenige reizen herhaald te hebben, was de Lijderes geneezen Door deeze gelukkige kuur aangemoedigd, herhaalde hij dezelve bij alle gelegenheden, en fteeds met den zelfden uitflag.

Kort daarna regeerden er, in de nabuurfchap, geweldige koortfen. Zijn befehermgecst of inftinft fluisterde hem andermaal toe : Gij bezit ook het vermogen, om de koorts tè geneezen! Greatrakes had, bij deeze Hem, nu geen den minden fchroom meer. Hij begaf zig te midden onder de koortzigen , en genas dezclven met oplegging of beftrijking zijner handen. Nu fcheen hij gerust gefield.

Maar omtrent een half jaar naderhand fluisterde deeze item hem op nieuw toe: Gij hebt eem genazende kragt in 11! Hij werd zelf hier door overtuigd, dat dit zijn geneezingvermogen zig over alle ziekten uitftrekte, en het gelukkige gevolg rechtvaardigde dit zijn begrip : want, welke Lijders hij met de hand ook aanroerde, zij zagen hunne kwaaien wijken.

Plotslingt werd eens een zijner handen door een foort van beroerte aangetast; zijn inflind of befchermgeest ried, om deeze hand met de andere gezonde hand te wrijven: hij deed zulks» jen zie, de beroerte verdween, en gevoel en leven kwamen daadlijk terug.

Niet weetende, wat van dit alles te maaken, en menigwerven deeze zaaken voor toevallig, en zijn gevoel voor werking der verbeeldingskragt J>5 gfQQS

Sluiten