Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5* OVER HET MAGNETISCH

groetende, terwijl hij niet weinig door verbijsterend nadenken en vertwijffelen gefchud werdt, begon hij thans de zaak voor een foort van godhjke inwerking te houden, en wijdde zig zelf geheel de geneezing der zieken toe.

Voor 't overige ben ik overtuigd , dat de. gefchiedenis van alle deeze , in Ierland voorgevallen geneezingen, de ftrikfte waarheid is. Alles, wat verder door Greatrakes in Engeland» te Londen, Oxfort en elders, ten aanzien van het Publiek, door hem gedaan is geworden, heeft hij zelf, met alle de omftandigheden, en met bijgebragte getuigenisfen, in een boek, door hem zelf ujtgegeeveii, verhaald, enz.

SRIEÏ var DOCTOR FaIRECLOWE.

Ik heb bij Greatrakes veel wellevenheid ondervonden, als ook eene algemeene dienstvaardigheid, en eene geneezende kragt zijner hand, die Stlle verbeelding te boven gaat. Bij zijne geneezende verrigtingen neemt hij nooit den toevlugt tot vreemde ceremoniën, en wanneer de Lijder geneezen is, dan is hij gewoon, om, met ten hemel geflagen oogen, te zeggen: De almagtige God heeft v, naar zijne barmhartigheid, ge helpen.

Alle dankbaarheidsbetuigingen en loffpraaken ©juer Lijders weert hij af, en vermaant hen

era-