Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SOMNAMBULISMUS. $f

ernftig, om God alleen voor hunne geneezing te danken en te prijzen. Elk een bewondert deeze zijne vroomheid en rechtfchapenheid. Hij fchrijft niets aan zig zelf, maar alles aan God toe. Hij behoort ook tot de partij der Koningsgezinden, en bewijst het greetigst zijn hulp aan de Zeelieden ert Soldaaten, die, onder de uitvoering van 'i>Knnings beveelen, gewond zijn geworden. Verfcheiden van dezelven heeft hij van de bezwaarlijkfte ziekten, die de kragt der gewoone heelkunde wederftonden, gelukkig geneezen, als bif voorbeeld, van verlammingen, teering, allerlei fmarten, gezwellen, ileepende en befmettende koortzen. De nieuwsgierige Lezers kunnen, ten opzigte van veele bijzonderheden, hieromtrent zijn eigen uitgegeeven boek naarleezen.

BRIEF VAN DOCTOR ASTEI».

Ik heb dikwijls gezien, dat de aanraaking mee de hand, in veelvuldige en hevige fmarten, daadlijk hulp toebragt. Als iets zeer zonderlings bemerkte ik verder, dat de pijn, door middel van de hand, uit de linkerfchouder in de regtervoet gebragt werd , en dat dezelve, indiervoegen de leiding van de hand volgende, ter groote teen uittrok. Men zegt ook, dat hij, op dergelijke wijs, te meermaalen plaatslijke pijnen, door herhaalde handftrijkingen, uit de vingers of teenea van de Lijders uitgedreeven hebbe,

H4j

Sluiten