Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Óo OVER HET MAGNETISCH?

Het verwonderïijkfte is, dat, zo dikwijls de» hand van de wijkende pijn zig ophefte, de pijn zig op de verlaatende plaats fcheen vast te zetten , en den Lijder niet weinig folterde. De pijn ftilde ook niet, alvorens de hand op nieuw die. plaats aanraakte, en ze daar door tot de opper-' vlakte des lighaams vervolgde. Op welk deel'des lighaams van den Lijder hij ook zijn hand legde, fcheen er altoos verligting van pijn op te volgen, het zij dan, dat een balzemagtige uitvloei jing de fcherpte der pijnen maatigde , of wel om dat zij de kwaade doffen verdeelde. Ik heb een vrouw gezien, die geduurende verfcheiden jaaren, met ondraaglijke hoofdpijn gekweld wasHij betaste eenige reizen het hoofd, en verdreef daardoor al de pijn naar de oogen, van daar naar den neus en in den mond, tot dat eindlijk deigelve, door op nieuw te ftrijken en te leiden, eensklaps haar plaats in de maag nam : hier werd dei pijn W-hevig en ondraaglijk, dat de «mftahdérs geloofden, dat de Lijderesfe er van fterven zou Toen echter Greatrakes zijn hand op het zogenaamde hartekuiltje legde, week de pijn en zettede zig in de keel, waar door de vrouw waarfchijnlijk verdikt zou zijn geworden, zo Riet de gezwinde en bekwaame beweegingen van de hand, dezelve van daar en andermaal in de oogen gebragt had.

: Hier werd de Lijderes, door de ziekte-ftof, van het gezigt beroofd, en Greatrakes moest zig op nieuw in de weer ftellen. Eindlijk echter, »a veel omdwaalens en ftriikens van de geneezen*