Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SOMNAMBULISMUS. 63

«lat men veeleer, uit hoofde der vooroordeelen, -aan hun rang of beroep gemeenlijk verknogt, van hen tegenovergeftelde getuigenisfen zou verwagt hebben.

Inzonderheid komen hier de Godgeleerden in aanmerking. Deezen zullen niet ligt iets aanneemen, 't welk naar een wonderwerk zweemt, vermits zij vooronderftellen, dat er heden ten dage geene wonderen meer gefchieden. Evenwel fchamen zij zig niet der waarheid hulde te doen, en fchriftlijke en met hunne naamen ondertekende getuigenisfen te geeven, van dat geene, waarvan zij ooggetuigen geweest zijn. Het zelfde deed ook de Kapellaan des Konings de Heer jfofepk ■Glanviïïe, een Man van zeer veel doorzigt. Zelf de Geneesheeren, wie er toch altoos aan geleegen legt, dat er geene nieuwigheden ten nadeel© van hunne aangenoome heelwijze in de baan komen , konden niets tegen deeze getuigenisfen inbrengen, en ik vind zelf, dat zij veele gevalle» van dit foort, met hun eigen getuigenisfen bevestigd hebben. Zelf Edellieden en Soldaaten, dieveelal gewoon zijn met het wonderbaare den fpot te drijven, ten minden het niet fchielijk aanteneemen , hebben het niet durven waagen, om het geen zij van deeze zeldzaamheid met hunne eigen oogen gezien hadden, te ontkennen, maar vonden zig genoopt er het zegel aan te hangen, en aldus blijkt het dat de waarheid in deezen, een volkomen zegepraal behaalt heeft.

In ftede van de menigte andere getuigenisfen, die wij nog ««tuien kwmen, ajnvgeren, zuilen

wij