Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$ OVER HET MAGNETISCH

wij het gezag van het Koninglijk Gezelfchap te Londen laateu gelden. Want de beroemde en geleerde Natuurkundige de Heer Robert Boijle trok zig zijner aan, op last en naam van dit eerwaardig Gezelfchap, toen men Greatrakes van toverij poogde te befchuldigen. De meeste zijner verngtingen zijn ook, door de bcöordeeling van dit Gezelfchap, bevestigd.

De door hem geneezen ziekten en kwaaien zijn te menigvuldig om genoemd te worden ; men kan ze in zijn Dagboek aangeteekend vinden: de meesten van dezelven werden voor ongeneeslijk gehouden, en allen deezen genas hij, enkel en alleen, door de oplegging of aanraaking van zijne handen.

Het verwonderlijkfte, dat mij, in deeze geneeswijze, te vooren kwam, was niet zo zeer, dat dezelve door enkel aanraaken en ftrijken met de hand gefchiedde, maar dat de natuur, zodra zij eenmaal door de heelende hand in beweeging was gebragt, de uitdrijving der ziekte , door ontlastingen van allerlei foort, alszweeten, braaken, afgang enz ten fterkften bevorderde. - en dat wel met eene werking, die men van alle andere geneesmiddelen, op verre na zo fpoedig niet zou hebben kunnen verwagten. (*)

Dat

CO Dezelfde verlcbijnzels zijn, tegenwoordig, door alle MagJetifeerdcrs , in groote inenijte ondervonden, en aangetekend f «etterden, •' ■ ~ •