Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SOMNAMBULISMUS. 6$

Dat intusfchen eenige zieken wederom inftortten, en, bij gebrek van de geneezende hand, andermaal van hunne voorige kwaaien bezogt werden, beneemt niets aan de geloofwaardigheid van deeze verwonderlijke geneezingen, en verminderd flegts de eere, om ze voor een eigenlijk gezegd Godlijk wonderwerk aantezien.

getuigenis VAN DE J1EEREN DESMAIZE aux j medeleden van DE koninglijke academie DER. weetenschappen, ENZ. betrekkelijk de geneeswijze van Valentin Greatrakes.

In het jaar i66ö bevond zig te Londen een Ierlander , genaamd Greatrakes, die zeer buitengewoone geneezingen deed, welken een foort van wonderwerken fcheenen te zijn. Hij was gebooren in 1628, in het Graaffchap Waterfort* Hij gedroeg zig als een Godsdienstminnend Man, vol waardigheid en eenvoudigheid. Hij getuigde van zig zelf, dat hij, zedert 1662 het vermogen in zig ontdekt had, om kropgezwellen te kunnen geneezen, en dat de verzekering van dat te kunnen doen, bij hem eindelijk zo flerk geworden was, dat hij er de proef van genomen, «enige zulke Lijders, aangeraakt, en gelukkig geneezen had.

£ Toen