Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SOMNAMBULISMUS. 6%

in de.Had Londen, waar zig een.menigte zieken van allerlei foort en van beiderlei geflagt bij een verzamelden. Door zijn bloot aanraaken werden allebei pijnen, jigtfmarten, podagra, ftuiptrekkingen, enz. geneezen. Men noemde hem dert aanraker, of oplegger der handen. Met dag alles, evenwel, kon hij elk een niet van de wezenlijkheid van zijn wonderverinogen overtuigen. Men fchreef heftig tegen hem. Hij vond echter 2eer ijverige verdeedigers, en dat wel onder de ■Geneesheeren zelf. In het jaar 1666 liet hij een brief drukken aan den Heer Robert Boijle, ivaar in hij de gefchiedenis van zijn leven verhaalde,' uit welke ik de bijzondere berigten, alhier aangevoerd , getrokken heb. Hij deed dezelveii vergezeld gaan door eene groote menigte getuigfchriften, die door Perzoonen van erkende eerlijkheid ondertekend waren, onder anderen van den Heer Boijlc, en de vermaarde Godgeleerden Wilkins, Whichcott, Cudwortz en Patrik (*), die de waarheid deezer verwonderlijke geneeswijze bevestigen.

(*) Meestal mannen, die voor niets minder dan dweepers of Mgtgelovigen bekend zijn; maar wier fchriften duidiijk bewijzen, dat "zij, bij eene nitgebrcidc geleerdheid, gezond oordeel en redelijke grondbeginfelen hadden.

E a ge-

y