Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SOMNAMBULISMUS. 6j>

opfpraak te verwekken. De gevolgen daar van waren intusfchen onloochenbaar, daar dezelven voor de oogen van zo veele menfchen en de doorzigtigfte Geleerden, Geneesheeren, Wijsgeeren en Godgeleerden gefchiedden, die ze ook onderzogt en er getuigenis van gegeeven hebben.

In een Berlijns Maandwerk leest men ook:

„ Hier hebben wij dus reeds, voor meer dan honderd jaaren, het geheel dierlijk Magnetismus, offchoon niet onder deezen naam, enz."

Dat deeze geneeswijze niet verder is aangemoedigd geworden, komt zekerlijk daarvan daan, om dat men dit vermogen befchouwde, als iets dat God alleen aan Greatrakes gefchonken had.

Het zal, zo ik vertrouw, bij den Leezer geene verfchooning behoeven, dat ik dit, op zig zelf reeds zo belangrijk verhaal der geneeswijze van Greatrakes, hier bij gevoegd hebbe. Men vind er geneezingen in, die niet flegts Parijs, maar geheel Vrankrijk en een groot gedeelte van Duitschland met verwondering en verbaazing vervuld hebben; en gedeeltlijk nog vervullen, op eene bijna gelijke wijze, en door dezelfde verfchijnzels, als er honderdtwintig jaaren geleeden in een vreemd Koningrijk gelukkig volbragt, en met onverwerplijke getuigen is bevestigd geworden. Door het aan den dag brengen van deeze gefchiedenis word een dubbel voordeel verkreegen. De nieuwe waarneemingen van dezelfde foort, ten onzen dage, bevestigen de waarheid van Grea- fr&kes geneesvermogen des te fterker, zo dat men $3 bej