Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P OVER HET MAGNET. SOMNAMBUL.

het zelf voor waar zou moeten aanneemen al werd het met door zo veele geloofwaardige ooggetuigen bevestigd ; want het geen toen aan den eenigen Greatrakes wedervoer, wedervaart thans honderden, ja 1 duizenden Natuur-Onderzoekers, even gelijk als aan hem. Maar ook, ten anderen, zijn deeze met geloofwaardige getuigen beves-tigde geneezingen, die zo lang voor onzen tijd gefclned zijn , waarmede zulke verfchillende «omftandigheden gepaard gingen, en die echter allen zojuist overeenftemmen, met die, welken onze hedendaagfche Magnetifeerders opgeeven en bevestigen, ontegenfpreeklijke bewijzen, dat die Wijze van behandeling, welke men magnetifeeren noemt, geen hersfenfchim, geen bedrog, noch haar oorfprong aan een verfoeilijk bijgeloof verfchuldigd is.

OVER