Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

80 NIEUWE MAGNETISCHE

Door verbindtenis worden, met betrekking tot de eledriciteit, duizend menfchen, die met elkander verbonden zijn, flegts een individu, met betrekking tot elkander.

Aldus ontftaat ook, door verfijnde electrique kragt, in den verfijnden harmonifchen toeftand, eenen toeftand van verfijningen, van verandering en gevoel.

Dit verklaard zig duidlijker, door de kragt van asfimilatie of gelijkwording, welke in de natuur ligt.

De harmonie is de dogter der gelijkwording. Gelijkwording of gelijkheid, is eenheid, harmonie, of een geheel.

Ik! en Gij! — welke eene verfcheidenheid! — Dit zijn twee zaaken! — Zij kondigen verandering en fcheiding aan! — Maar de natuur befluit groote geheimen in zig. — Gij! houd op Gij! te weezen, zodra Gij! Ik! word. Ik! gevoel, het geen Gij! niet gevoeld, zo lange gij, Gij! zijt. Word Gij! Ik! dan gevoel Ik! wat Gij! gevoelt, en Gij! gevoelt het geen Ik! gevoel; want wij beiden zijn Eén.

Diep geheim der Eenwording! hoe vereering.

waardig zijt gij! Uwe voorfchriften zijn de

voorfchriften der zaligheid! — Hoe meer wij, eiken dag, ons met de natuur bekend maaken, hoe aanbiddingwaardiger de Godheid in onze

oogen word! Jammer is het flegts, dat

er zo weinigen zijn, die deeze fpraak verdaan, en dat men zig niet duidlijker kan uitdrukken voor de zulken, welken nimmer zig

ver-