Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

>HET DIERLIJK MAGNETISMUS. 8l

verleedigd hebben, om over dit onderwerp te

denken.

HET DIERLIJK MAGNETISMUS.

Dat vloeibaare weezen, door Mesmer het dierlijk Magnetismus geheeten, is niet anders dan, betreklijk de lighaamlijke waereld, een tweede graad van licht.

Het is eene allerfijnfte zelfftandigheid, zeer veerkragtig, en bekwaam om alle lighaamen te doordringen.

Vermits het het ligtfte van alle vloeibaare wezens is, fielt het ook het evenwigt van alle dingen daar, en voorkomt de vermenging van alle gefchapen weezens, waardoor alles weder tot zijn eerden verwarden mengelklomp zou wederkeeren.

Als een kind des lichts, is aan deeze vloeibaare zelfftandigheid de beweeging eigen, en dit is teffens de oorzaak der beweeging van alle dingen.

Deeze vloeibaare zelfftandigheid beheerscht het onmeetlijk ruim der Schepping: het wijzigt zigingevolge de verfcheidenheid der lighaamen, die het doordringt en omgeeft. — Eénig in zijn beginzel, en oneindig in zijne wijzingen, word het de keten der dingen.

Hierin ligt de grondflag der beweeging van

alle weezens. _

F Door