Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82 HET DIERLIJK

Door middel van het zelve loopen de zenuwvogten in de dierlijke lighaamen rond.

De magnetifche vloeibaare zelfftandigheid, minerale, phlogiston, enz. zijn de gevolgen van deszelfs beftaan. •

Door het licht onderhoud dit vloeibaare wezen zijne beweeging, en ftroomt onophoudelijk van de hoogfte lugtftreeken naar de aardfche lighaamen.

De terugftrooming deezer vloeibaare ftof, van de aardfche lighaamen naar de hooge wooningen des lichts, word onzuiverder en lighaamlijker. In deeze zelfftandigheden, als ingewikkeld en omwoeld, word dezelve een magnetifche eleétriciteit, tot zo lange zij zig weder van de aangenomen deelen ontdoet, en zuiver wederkeert tot de bron, waaruit zij voortvloeide.

De eleétriciteit is de eerfte wijzing van den magnetifche vloeibaare zelfftandigheid , of de tweede van het licht. De ziel van het electricq weezen is de magnetifche vloeibaare zelfftandigheid; dat geene, het welk de eleétriciteit uitmaakt, is flegts een groover bekleedzel.

Het bewijs daarvoor vinden wij in de uitftrooming der magnetifche kragt: deeze doordringt Zelf het glas, het welk.de eleétrique vloeiftof niet doen kan.

Hoe zuiverder de lugt, en hoe meer zij van Phlogiston ontleedigt is, hoe meer gelijkheid zij met den magnetifchen ftroom verkrijgt.

Hoe meer Phlogiston de lugt bevat en hoe

brand-