Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAGNETISMUS. 83

brandbaarer zij word, hoe meer gelijkheid zij erlangt met de elektriciteit.

Dit vloeibaaare weezen is de oorfprong der lighaamen en der faamenftellingen.

Alle faamenftellingen fnellen, bij het verloop van den tijd, weder tot hunne ontbinding.

De lighaamen worden gefloopt; maar geenzins vernietigd: zij veranderen flegts van gedaanten of vormen.

Groeijing en beweeging zijn de gevolgen van den omloop deezes ftrooms in de fijnfte vaten Van het lighaam. Deeze omloop heeft flegts haare verfcheidenheden, naar gelange van de gefteldheid der lighaamen en der doorvloeijingen.

Wanneer deeze vloeibaare zelfftandigheid, ia gelijke lighaamen, gelijk gewijzigd word, dan worden deeze lighaamen harmonifche genaamd.

De zenuwen zijn de afleiders van den magnetifchen ftroom: zij ontvangen en wijzigen denzelven.

Is er in deeze lighaamlijke waereld geene vol» komene gelijkheid, er is toch een zekere hoogte van gelijkheid, tot welken wij het brengen kunnen.

Gelijk werkt op zijns gelijk, en brengt eenvor. •nigheid en harmonie voort.

Wanneer de zenuwen van twee perfoonen ger lijklijk geftemd zijn, dan moeten de indrukzels gelijk weezen, en het gevoel in deezen toeftand heet men harmonie.

De bepaaling van de graaden der fpanning zijn de oorzaaken der muzikale harmonie: zij is het «ok ten opzigte van dierlijke.

Fi Oq