Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S61 HET GENEESKUNDIG

Bij de vrouwen huisvest zij doorgaands in de» ganschlijken omtrek der baarmoeder.

De oorzaak van alle deeze kwaaien of ziekten is geleegen in een ftremming der vogten, waardoor eenige zenuwtakjes worden faamgedrukt, en in hunne gewoone werking belet, dat noodwendig kramp of fpanning moet veroorzaaken in aüe de deelen, waardoor deeze aangetaste zenuwen zig uitltrekken.

Om deeze reden moet men eerst de ingewanden aanraaken, om dat de maag als ten middenpunt verftrekt, waar de meeste zenuwen te faamen loopen, en om dat de zenuwen de beste conduóteurs of afleiders, voor het Magnetismus, in het menschlijk lighaam zijn.

Men ftrijkt, in de bovengemelde houding met de duimen en wijsvinger, ook wel met de vlakke hand, of met eenen vinger alleen, terwijl men over het beftreeken wordende deel eene linie befchrijft, volgens de rigting der zenuwen. Nog ftrijkt men met de vijf vingers teffens, het zij geheel open of geboogen.

De werking is, op een kleine verwijdering van het zieke deel, te fterker, vermits volgens de grondregels der Magnetifeerders, de kragt uit het lighaam van den Magnetifeerder in dat van den zieken overftroomt, en er tusfchen de hand of geleider van den Magnetifeerder en den zieken een ftroom voor handen is.'

In ftede van met de bloote hand te beroeren ófte ftrijken, kan men zulks ook verrigten met een ijzer, van eene kegelvormige gedaante, en

van

Sluiten