Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAGNETISEEREN. 87

van tien tot vijftien duimen lang; het onderftè van dit ijzer heeft van drie tot zes linien en het bovenfte van een tot twee linien dikte. Dergelijk, een glaazen ftaafje- is de beste geleider. Men kan tot vervaardiging van dergelijk een werktuig, ook ftaal, goud, zilver, enz. neemen. Nog meerder kragt bezit een ftaafje, het welk mdt den Magneet beftreeken is; dit word echter fchadelijk in gevallen van oogontfteeking, fterke kramptrekkingen, enz.

Ten opzigte der vreemde conducteurs, want de handen zijn zekerlijk de natuurlijkften, moet men verdagt zijn, om de pool te veranderen, dat is, men moet door het ijzeren of glasftaafje, met de regtehand de regte zijde, en met de linkehand de linkezijde van den zieken beroeren, aanraaken of beftrijken. De eene pool den anderen tegen over te zetten, is, het hoofd, de borst, den buik, enz. met de regtehand te ftrijken, terwijl men de linkehand aan de tegenovergeftelde zijde houd, op den rug naamlijk, en vooral tegen den ruggegraad, van waar zo veele zenuwen naar den onderbuik loopen. Dit alles verrigte men in die regte linie, die van het voorhoofd nederwaards tot aan het fchaambeen loopt. Alles, wat ter regte zijde van den zieken is , noemt men noordlijk, en dat geene aan zijne linke zijde, zuidlijk. .

Geneesmiddelen, zo in- als uitwendige, moet men zeer fpaarzaam gebruiken, uit hoofde, dat zij nadeelig zijn, en, vcor 't grootfte gedeelte, te veel zuuren in zig behelzen, en de kramptrekF 4 Kin-