Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88 HET GENEESKUNDIG

kingen, enz. vermenigvuldigen. De Heer Mesmsr' echter fchrijft, in gal- en vervuilde maagziekten;, purgeer- en braakmiddelen voor. Tegen de heerfchende zuuren veroorlooft hij abforbeerende middelen.

Do&or Bicker te Breemen, fchrijft onder anderen, over het dierlijk Magnetismus, aldus:

* * *

-»—- Agt dagen voor de werklijke kuur dronken de Patiënten daaglijks een boutelje gemagnetifeerd water en werden dus zagtlijk voorbereid.

Men magnetifeerd het water op de volgende wijze.

Men neemt een fchoon ledig glas, en vatte hetzelve, met vijf uitgebreide vingers van de eene Jiand, van onderen; met de eerfte geleden der vijf vingers van de andere hand, omfpand men den bovenften rand van het glas.. Vervolgens draait men, met de vingers, welken men van onderen houd, het glas naar zig toe, in eenerlei rigting, in de rondte. Dan neemt men twee flesfchen, waarvan er een met water gevuld, en een ledig is., Uit de volle flesch fchenkt men in het aldus gewreeven glas, dat men, gelijk te vooren, van onderen vast houd. Met de bijel» kander gehouden vingertoppen van de andere hand maakt men vervolgens de beweeging, even als of men iets met geweld in het water firieefc Eindlijk giet men, door een trechter, het water