Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAGNETISEEREN, $t

welken zij ten hoogften preezen, en die dan het overige van hunnen flaap voortduurde.

Wanneer men een onbepaalde, 't zij korten of langen tijd, magnetjfeerde, dan dagt de eene Patiënt even als een etherifche of eleftrike ftoffe te gevoelen, die als een ftroom nederwaards vloeide: zodra zij zulks ontwaarde, moest men ook met manipuleeren ophouden. De andere Patiënt verzekerde, dat, zodra men haar genoeg gemagnetifeerd had,al het önaahgenaame bij haar verdween.

Zo lang de magnetifche flaap duurde, gebruikten zij niets, dan zomtijds een weinig koud water: flegts dronk de eene Patiënt, in haarenvijfdaagfchen flaap , een klein kopje melk. Volgens onze naaukeurigfte onderzoeking, hadden zij, geduurende deze crifis, nooit hunne gewoone natuurlijke ontlastingen, behalven eene beftendi» ge, zagte uitwaafeming.

Als een aanmerking van belang moet ik hier nog bijvoegen, dat de gewoone maandlijkfche periode, altoos ordenlijk en vrij fterk, bij mijne tweede Patiënt, op zijn tijd wederkeerde.

Bij de verfijning der zinlijke werktuigen in de verrukking, {extafe,} het gezigt uitgezonderd, was het opmerklijk, dat lighaamlijke fmarten alsdan, volgens hun getuigenis, minder vat op hen hadden, dan wel wanneer zij natuurlijk wakker waren. Hier in werden wij ook bevestigd,, daardoor, dat, wanneer zij, wakker zijnde, gemagnetifeerd werden, en er, geduurende de ,manipulatie, fterke ftuip- en zenuwtrekkingen

ont-