Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIED. VAN HET MAGNETISMUS. 95

zalver te -'fpeelen, of om veel opziens te verwekken. — Wij hebben, van al het gebeurde, geen het minfte geheim gemaakt; —. maar het flegts eenvoudig verhaald, zo als het is voorgevallen. Dat, zeggen wij: is gefchied; die werkingen zijn er op gevolgd, en de zieken zijn beter geworden. Wij bouwen er geen Sijsthema,geene Theorie op. Wij poogen niemand tot het geloof

in deezen te dwingen. Het is ons volmaakt-

lijk onverfchillig, hoe men de zaak verder zal willen of kunnen verklaaren; —— 't zij uit dé hloote werking van het wrijven; of uit eene eleótrike foort van lading van fijne flofFen, of wel uit eene enkele werkzaamheid der ziel, enz.

KORTE SCHETS der GESCHIEDENIS van het dierlijk

MAGNETISMUS.

V an het dierlijk Magnetismus vind men reeds fpooren in de vroegfte eeuwen der waereld. De tegenwoordige leer van hetzelve echter, met toepasfing op de menschlijke kwaaien, en ter aanwending van derzelver geneezing, is uit de Indien herkomftig.

De priesterlijke Stam der Brachmanen in de Hindostan leeraarde deeze Weetenfchap reeds

ze-