Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER MAGNETISEERDERS. 105

Wanneer dit vloeibaare wezen, in een behoorlijke evenredigheid, het lighaam doordroomt, dan ontftaat daaruit de harmonie, welke wij ge-, zondheid noemen. De afwijking van dit evenwigt word ziekte geheeten.

Er is flegts étine gezondheid, — ééne ziekte,— éene oorzaak des dierlijken levens.

Vermits het dierlijk Magnetismus, geheel en ■alleen door zijne gefchikte rigting, het wankelende evenwigt der vloeibaarheid wederom herfteld, is het daarom ook het eenige en waare geneesmiddel.

Alle bezielde lighaamen zijn niet even vatbaar voor de magnetifche kragt. Er zijn ook eenige van een tegenovergeftelde eigenfehap. —

Dit is zo te nabij de Theorie van het

Magnetismus, het welk in onze eeuw zo veel

opziens gemaakt heeft. Het heeft het lot

ondervonden van alle kundigheden, die boven de algemeene begrippen verheven zijn.

Het Magnetismus heeft aanhangers en verwerpers, heeft ijverige verdeedigers en zwetfende kwakzalvers gevonden.. Men heeft er voor en teoen getwistredend, en hoogmoed, nijd, domheld en bedrog, hebben zig in de pleitgedingen der beiden partijen vermengd, en het gezond ' verftand en de onpartijdige onderzoeking uit deszelfs plaats verdrongen.

Alhoewel ik mij zelve niet vertrouwe, om alles, wat er van gezegd word, met grond voor waar te kunnen aanneemen, vertrouwe ik mij G 4 ze&*