Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JETS NOODZ. OVER HET MAGNET. 105

NOG IETS NOODZAAKLIJICS

OVER HET

MAGNETISMUS.

'Wanneer men fpoedige werkingen door het dierlijk Magnetismus hervoort wil brengen; moet men gebruik maaken van een foort van thee, uit de volgende kruiden faamgefteld, en welken men drinkt, een uur voor dat men magnetifeerd.

Men neemt Camille, Flierbloeisfems en doet er een weinig Caneel bij. Verder bereid men een Infufium van

fSalpeteraarde ,

Staahijlzcl,

Ersbloemen,

Staalkruit, en

Nootenb/oeisfems. Dit alles moet men in fterken Wijngeest laaten aftrekken.

Met deeze Wijngeest bcltrijkt men, alvoorens te magnetifeeren, de handen, dan gaat men volgens gewoonte aan het magnetifeeren, en binnen korten tijd word men de gewenschte uitwerkingen gewaar.

Wanneer men geest van Hertshoorn en Extrac*iium herba yalerianee neemt; de handen er mede Q $ wrijft a