Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NUTTIGE AANM. OVER HET MAGNET. 107

NUTTIGE AANMERKINGEN OVER HET

MAGNETISMUS.

Niets fchijnt mij, in onze eeuw, zo merkwaardig als de herleving van het Magnetismus.

Ik zeg herleving, — want bij de Ouden vind men reeds verfcheiden blijken, dat deeze kunst hen geenzins onbekend was, fchoon zij dezelve onder andere en zeer verfchillende naamen voorHelden.

Het verfchil in onzen tijd, over dit reeds overeeuwd verfchijnzel ontftaan, beftaat voornaamlijk daarin, dat eenigen de kragten van het Magnetismus aan eene vloeibaare zelfftandigheid» welke zig in de natuur zou bevinden, toefchrijven; terwijl anderen het aanzien voor de uitvverkzels eener verhitte verbeeldingskragt.

Deeze verfchillende gevoelens waren de vrugt-. baare Moeders der menigvuldige gefchriften, die% ■(in Duitschland naamlijk,} voor en tegen het Magnetismus zijn gefchreeven geworden. In voorige eeuwen zou men waarfchijnlijk ongelijk eerder agter de waarheid der zaak gekomen zijn \ want onze Geleerden beflisfchen thans niet volgens een onpartijdig onderzoek en oordeel i maar inaevplgen hunne verfchiUieke driften.

W