Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BETREKLIJK KET MAGNETISMUS. 113

de menigte en betreklijke verdeelingen van dezelven, door alle enkele deelen van het zenuwgeftel; de rigting, uitzetting en beftendigheid der vloeijingen van de zenuwvogten; de bouw en gefteldheid der zenuwen zelf, in zo verre deezen daardoor tot de voornaamfte geleiders van bet zenuwvogt gefchikt gemaakt worden, —dit alles beftemt niet flechts de fchakeering of verfchillenheid der menschlijke charaders, de aandoening en ongevoeligheid, de uitfteekende dierlijkheid of menschlijkheid , de hardheid en weekheid, het kou'de en vuurige geftel, de langzaamheid en vlugheid, de vastigheid en losheid, de eigenzin en toegeeflijkheid , de onverfchrokkenhcid en de lafhartigheid, de ftandvastigheid en verfaagdheid, en meer andere eigenfchappen van menschlijk carafter, de verfcheidenheden der grillen en humeuren, ~ maar het befluit teffens in zig den grond, zo wel van de natuurlijke werkingen der zenuwen, als derzelver ziekten, in den eigenlijken zin; terwijl het teffens ook blijken doet, hoe door enkele natuurlijke middelen de characters als herfchapen; en ziel- en zenuwziekten veroorzaakt en geneezen . kunnen worden, enz.

* * *

. Aldus oordeelt de vermaarde Gmetin er over, en ik ben het volmaakt met hem eens; houdende de tegenwerping, welke men het Magnetismus waakt, als of het bloot eene uitwerking der verH beel-