Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in8 GED.VAN Dr. GMELIN BET. HET MAGN.

voel, dat zeer veel gelijkheid had met dat, het welk wij gevoelen, wanneer een voet of arm begint te flaapen , zo als men het gemeenlijk noemt.

Hij veroorzaakte nog verfcheiden andere verwonderlijke werkingen in haar lighaam, als grooten trek naar vrugten, en ftraks weder den hevigften afkeer tegen dezelven.

Men verzogt hem dit bedrijf nog eens te herhaaien. De perfoon (telde zig op een tafel; maar ook daar gevoelde zij de werking, en vond zig genoopt hem te volgen, overal, waar zijne duimen zig uitftrekten.

Dit gevoel nu was voorzeker geene verbeelding. Er moest geheel iet anders in het lighaam voorafgegaan zijn, waardoor dit zeldzaam gevoel veroorzaakt werd, en waaromtrent ik mij, met geene lange redenvoeringen zal ophouden.

Hoe verre de verbeelding in het Magnetismus medewerkt, is reeds door een beroemd Geleerde onderzogt geworden, en het zal onze Leezers niet onaangenaam weezen, zijn gevoelen, hier zo wel ter fnede komende, intelasfen.

HOOFD-