Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofdza aklijk uittrekzel uit het berigt van den heere de jussieu. een der koningrijke commissarissen, ter onderzoekingvan het dierlijk magnetismus.

(_Een berigt waarop men des te meer ftaat kan maaken , vermits het niet flegts door een dor vermaardfte Mannen is opgefleld, maar het ook, als een echt ftuk, door het' Gouvernement aan 't Publiek is medegedeeld.')

* * *

Op den 5 April 1784 werd ik, van 's Konings wegen, benoemd, om de leer en de werkingen van het dierlijk Magnetismus bij den Heer D'Erlon te gaan onderzoeken. Het berigt van de Heeren Mauduit, André en Caille, die mijne Medecommisfarisfen waren, is, om redenen,door mij niet ondertekend geworden, waarvan ik hier rekenfehap geeve, ten einde men mij geene valfche aandigte.

Onze last fcheen mij toe, niet flegts een eenvoudig oordeel te vorderen, het welk enkel op eenige afgetrokken bedrijven gegrond was; ——. maar wel een grondige ontleding van verfcheiden en verfchillende proefneemingen, in ftaat, om H 4 de