Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IS© BERICHT

In lamme ledemaaten vooral veroorzaakte deeze beweeging een zekere jeukte, die meer of minder levendig was.

Onder deeze aangevoerde werkingen zijn eenigen kennelijk; dezulken namelijk, welke eene natuurlijke oorzaak 'hebben, de andere kunnen aan eene onbekende vloeibaare magnetifche zelfftandigheid , of aan den invloed der verbeeldingskragt toegefchreeven worden.

neg ati ve daaden.

Deezen zullen wij flegts kortlijk aantoonen, Vermits ze allen gelijkfoortig zijn.

Een jong epileptisch perfoon werd, in de te» genwoordigheid der Commisfarisfen, een uuf lang op verfcheidenerlei wijzen gemagnetifeerd, en ondervond niets. Het zelfde had plaats bij verfcheiden andere zieken. Ik magnetifeerde , buiten de zaal, eenige nieuwsgierigen, die er zig toe aanbooden, maar zonder werking. Ik zelf heb mij nu en dan laaten magnetifeeren, zonder eenig gevolg.

Hier uit blijkt, dat de vloeibaare magnetifche zelfftandigheid op veele, zo zieke als gezonde perfoonen, zpnder eenig aanduidend blijk werken kan.

-'• '~~ •• ihijt 2Jt ) ■'. (Vi"i'.!':;-; ;3.v ' "!' ->

positive of negative daaden, dievan de vek.beeld1ngskr.agt afhangen.

De andere Commisfarisfen hebben, zowel als ik, proefnemingen gedaan, of bijgewoond, welken