Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

132 BERICHT

«en, welken een voornaam vertrouwen in hem fielden. Deezen zag ik te gelijker tijd in een crifis, niettegenflaande hij flegts den een na den ander kon aanraaken. Wanneer een hunner tot zig zelve kwam, en haare oogen op hem floeg, dan was dit enkel aanzien, zonder eenige verdere aanraaking, toereikende, om den crifis weder terug te roepen.

Eene deezer zieken had doorgaands, ten einde der crifis, een fterke ontlasting, die altoos door eenige ligte kramptrekkingen voorafgegaan werden.

Wanneer de Heer VErlon de zaal verliet, hield de ontlasting op, en kon, door de aanraaking van een anderen Geneesheer, geenzins worden voortgezet. De wederkomst van den Heer VErhn herftelde de ontlasting volmaakt als vooren.

Deeze ontlasting heb ik zien daarftellen zonder eenige voorafgaande aanraaking, en dat wel zo dra zig de Heer PErlon zig neflens haar flelde. Zij bekende, dat de tegenwoordigheid van dien' Heer te meermaalen deeze uitwerking had voortgebragt.

Een andere zieke, die aan een hevigen crifis onderworpen was, ondervond, bij de onmidlijke beweeging of aanraaking van een grooter aantal Geneesheeren een veel minder werking, dan wanneer de Heer D'Erlon haar flegts aankeek, of van verre flegts zijn vinger tegen haar beweegde. Door deeze laatfte behandeling verviel zij doorgaands in ftuiptrekkingen.

Ten