Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J34 BERICHT

teffens dezelfde aandoeningen gehad, flegts met dat onderfcheid, dat ze niet op eene gelijke wijze vernieuwd werden.

Mijne tegenwoordigheid werkte thans in het geheel niet op haar. Wanneer dit geen afgefproken werk geweest is, zo als ik niet gelooven kan, uit hoofde van de natuur en de hevigheid der beweegingen, dan ontftond het voorzeker uit eene fterk gaande gemaakte verbeeldingskragt.

POSITIVE DAADEN, WELKEN ONAFHANGLIJK ZIJN VAN DE VERBEELDINGSKRAGT.

Wij hebben nog een reeks andere daaden te verhandelen, welken onze opmerking verdienen, en die, in gevalle zij waar zijn, andere denkbeelden opleveren, dan de voorige afdeelingen ons aanbieden.

Een enkele pofitive daad, welks blijkbaarheid het beftaan eener uitwendige kragt bewijst, wederlegt alle negative daaden , die bloot haare nietwerking kunnen betoogen, en overweegt alle dezulken, die men gewoon is alleen aan de verbeeldingskragt toetefchrijven.

Ik ftelde mij aan het Baquet tegen over een vrouw, die twee zeer fterke vlakken op haar oogen had, en welks blindheid door de Commisfarisfen was bevestigd geworden. Ik zag haar geduurende een geheel kwartieruur, terwijl ik

meer