Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'*3<S B £ R r C H T

ftuiptrekkingen, en fchrikagtige opvliegingen; d^ het gerugt, dat ra de ^ Was, ^

De magnetifche beweegingen, die, op een kleinen afftand van haar gezigt, gemaakt werdZ verwekten dikwijls dezelfde trekkingen. H "r nam ik verfcheiden maaien de proef van, en al

zulkeTiiL11" 2dfde geV°,g' fch0°" ik tcff-s zulke «jdft ppen waarnam, in welken geen gerust of geraas: dit uitwerkzel kon voortbrengen g De crifis van een andere zieke was eene algemeene kramppijn, met een voorbijgaande be rooving van haare zelfbewustheid, echter zonder eenige andere hevige beweeging. Het hoofd hing voorover, de oogen war&en geflooten; t armen terug getrokken; de handen open, en de Vingers van elkander wijduitgeftrekt.

nlrT mij" Vinger' haar voorhoofd,

tusfchen de oogen, aanraakte, fcheen zi, Pen weinig verligting te gevoelen. Trok ik mi in vinger zagtlijk terug, dan volgde het hoofd, zon" der aangeraakt te ivorden, deszelfs rigtine

Wanneer ik het hoofd, op deeze wijs, dus od eene zijde gerigt had, en mijn andere hand or> den afftand van een duim breedte, tegen over de hand van de zieken hield, trok zij dezelve fchiehjk terug, even als of zij er een hevige aandoening m gevoelde.

Deeze beweegingen werden, binnen den tijd van tien minuten, drie a viermaalen herhaald. Vervolgens verminderde de kramp, en met deaeive, de aandoenlijkheid.

Na