Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DEN HEERE DE JUSSIEU. 137

Na dit alles kon de zieken zig niets van hee gebeurde errinneren.

Deeze proefneeming deed ik flegts eene keer, en zij kwam mij echter voldoende voor, uit hoofde, dat ik, een maand te vooren, het zelfde verfchijnzel gezien had, in een crifis, welke door een anderen Geneesheer werd voortgebragt.

De geringde magnetifche beweeging maakte, op eene andere zieke, een zo levendigen indruk, dat, toen men met den vinger, op een half voet afdand, haar rug magnetifeerde, zonder dat zij het in 't minst vermoeden kon, zij daadlijk ftuiptrekkende beweegingen en ftooten kreeg, (waar door zij de handeling gewaar werd,) en die ook even zo lang aanhielden..

In de ziekenzaal waren nog verfcheiden zieken van beiderlei geflagt, en van een meer en minder aandoenlijk geitel, die dezelfde uitwerkzels, offchoon niet zo fterk, ondervonden.

Voornaamlijk gelukte deeze proef, wanneer zij, door voorgaande aanraaking, in de maag veroorzaakt was geworden.

Wanneer men, buiten weeten der zieken, en Zonder hen aanteraaken, den vinger boven hun hoofd, of agter hunnen rug beweegde, dan fprongen zij met een vaart op, of draaiden fchielijk het hoofd om, ten einde te zien, wat er agter of boven hen zig bevond.

Deeze onwillekeurige en onverwagte beweegingen werden voornaamlijk door zulke Geneesheeren veroorzaakt, die voor het eerst toegelaaten werden, nog niet vrijlijk handelen dorden;

I 5 nog