Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERICHT

oog" buiten den kring der zieken ftonden, en flegts ter fluik en halfmistrouwende de k7ag beproefden, welke men hen pas had leeren ken-

ïn den beginne heb ik dikwijls de zelfde wer-

Sn TR* • ?m ^ Vem°eden te " °f fd° Zieke» voornemen vooraf bemerkten, of dat mooglijk deeze aandoeningen veroorzaakt werden zonder mijn toedoen, fl bleef tk een tijd ftil naast hen ftaan, en w^tte ee« gunibg oogenblik af, waar in het mH dan ook altoos naar wensch gelukte. Het zelfl had P^s, wanneer ik hen elders eenigelS^

ïkDnlTJTn 2ij" voorzeker niet talrijk; maar fomen w f ^ bi-ibre^°> dan die voltS 0ZüT\ e"JVaaromtre«t geen de minfle twijr el overfchiet. Z,j zullen daarenboven overvloed,g toerekende weezen, om de moog,"S en het beftaan eener kragt te bewijzen, d e v,n den eenen mensch tot den anderen ove ga t, en dte, bjj den laatften, dikwijls een zeer m rS baare werking voortbrengt. Uit de faamenvoeging van alle deeze daaden,

het bl ;ei' afZ?"deriijke -et men

het beflu t opmaaken, dat het menschlijk lighaam

ken onllr'werkend! o " zaaken onderhevig is, weiken gedeeltlijk inwendig en zedenlijk zijn, zo als, bij voorbeeld de

ren êedeeltlijk'

ken en df ? ^ WI'ijVen' het aa»raa ken, en de werking van de vloeibaare magnetifche