Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3 )

INSTRUCTIE, waar mar de Meester Schoorfteenveeger, geëmplayeerd warden' de in de Gebouwen, gehoorende onder directie van de Commisfie van Toezicht en Politie der beide Kamers van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, zich zal hebben te gedragen*

Art. i.

De Schoorfteenveeger zal zich laaten empïoyeeren tot het veegen en trekken der Schoorfteenen, ieder naar haaen eisch , op de vaste daartoe bepaalde tyden, of telkens als hy daartoe order van de Concherges of Boutcfeus zal bekomen, direct, zonder eenig uitftel, op poene van van bet werk te zullen worden verfteeken. Art. 2,

Hy zal t'elkens, als hy eenig werk verricht heeft, daar van een attest vraagen, of laaten teekenen van d& Boutefeus; en alle dezelve by zyne Jaarlykfche rekening, overleggen ten einde die daar mede geconfronteerd worden,, op poene van geene betalinge te zullen erlangen. Art. 3.

De Mr. Schoorfteenveeger, zal tot hetzelve werk, altyd gefchikte , mgtere, jonge , vlugge en bekwaams&negts moeten empïoyeeren, niet alleen voor het fchoonmaaken der Pypen dienstig, maar ook om by alle gelegenheden , reparatiën, en onverhoopte Brand, enz. met Vigilantie te kunnen dienen; waarom hy ook'verplicht zal zyn, zoo veel mogelyk, dezelfde Manfchappen, zoo lang zy hun plicht betrachten , ten allen tyden te gebruiken , zonder anderen in het werk te ftuuren, ten einde dezelve daardoor beter onderricht zynde, van de lo«caale: gefteldheid in de Gebouwen, en de frrekking en loop der Schoorfteenpypen, des te bekwaatner, en by alle gelegenheden van, de meeste nuttigheid kunnen zyn., Art.. 4.

tElkens, als 'er eenige defecten, door hem of zyn^ Knegten, aan de Schoorfteen-pypen, of derzei ver gevo' feu en aangelegen werken, ontdekt worde.11, (waai: naar A Zl

Sluiten