Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 18 5

POSTWAGEN

VAN AMSTERDAM OP 'sGRAVEN HAGE.

Van den 15 Feb. tot den 14 Nov. alle dagen , viceverfa, twee Wagens, één des morgens , en dén des namiddags, en wel de Morgen - Wagen van den 15 Febr. tot den 23 dito, ten half 7 uuren; van den 24 Feb. tot den 2 Oct. ten 6 uuren , van den 3 Oct. tot den 20 dito, ten half 7 uu. ren; van den 21 Oei. tot den 5 Nov. ten 7 uuren; en van den 6 Nov. tot den 14 dito, ten half 8 uuren, en de MiddagWagen altyd ten één uure. . Van den 15 Nov. tot den 14 Feb. zal alleen één wagen 's daags rydeft, des morgens ten 9 uuren, uit ieder der refpective Steden , uitgezonderd by beflote» water en Uitleggen der Schuiten, wanneer mede 's middags ten één uure een Wagen zal afryden.

Alle deze Wagens zullen moeten ry. den,zo 'er maar één Paffagier gevonden wordt.

Van den 15 Nov. tot den 14 Feb. zal des Zondags morgens ten 9 uuren de gewoone Wagen ryden, en in dsn overigen tyd

Sluiten